Header image
voor beeldende vorming
 
 

 
Peter van Oostzanen

Docent realistisch fijnschilderen - Peter van OostzanenPeter van Oostzanen (Leiden 1962) bleek al vanaf zijn vroegste jeugd een onbedwingbare creativiteit en scheppingsdrang te bezitten, waardoor de jonge Peter veel aan het tekenen en knutselen was.
Na de MTS schilderen werkte Peter bijna 10 jaar als decorateur. Halverwege de jaren '90 van de vorige eeuw gaat hij, na een verkeersongeluk, schilderen bij een bevriende kunstenaar. Hij gaat zich dan serieus richten op het maken olieverf schilderijen. Deze periode is cruciaal voor zijn ontwikkeling in stijl en techniek.
Zijn schilderijen en tekeningen verwonderen en vervreemden, maar roepen tegelijkertijd toch herkenbaarheid op. Het werk van Peter van Oostzanen is het best te omschrijven als magisch realistisch en bevind zich in particuliere en bedrijfscollecties in Nederland,diverse landen in Europa en de Verenigde Staten.
Tegenwoordig wordt hij regelmatig uitgenodigd voor prestigieuze exposities vanwege zijn unieke stijl, hoge niveau van schildertechniek en zijn krachtige voorstellingen.
Naar cursus realistisch fijnschilderen>

www.vanoostzanen.com